Geplaatst op 19-01-18

ALV statutenwijziging

Het bestuur (nieuw + oud) wil graag de datum van het verenigingsjaar (en boekjaar) aanpassen. Momenteel loopt het jaar gelijk met het kalenderjaar. De ALV is traditioneel half februari en op dat moment is het seizoen eigenlijk al begonnen. Voor nieuwe bestuursleden is de voorbereidingstijd zo erg kort.

Het voorstel is om het verenigingsjaar (en boekjaar) te laten lopen van 1 oktober t/m 30 september. De ALV wordt dan eind oktober gehouden. Het nieuwe bestuur is dan ruim op tijd geïnstalleerd met het ook op de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige statuten na te gaan en te kijken of er meer zaken niet meer helemaal up-to-date zijn. Meer info en de precieze tekst volgen later.

In de statuten is opgenomen dat 2/3 van de leden vertegenwoordigd moet zijn. Dat betekent dat in ieder geval 1/3 van de leden aanwezig moet zijn (54 dus) die dan ook allemaal gemachtigd moeten zijn door nog eens 54 anderen. Omdat dit niet realistisch is, hebben we ervoor gekozen om deze extra ALV te houden, waarbij we er al vanuit gaan dat er niet genoeg mensen zijn. Op een tweede ALV (de overdrachts-ALV, twee weken later, op 2 februari) vervalt dan de eis voor twee/derde vertegenwoordiging. We doen dan hetzelfde voorstel nog eens.

Aanvang: 19.30u
Start: 19.40u
Locatie: Spaak, Oude Boteringestraat 66