Aanmelden

Vul de onderstaande gegevens in om je direct aan te melden bij Cycle Sport Groningen.
De met een * aangegeven zijn verplicht.

Met je aanmelding machtig je Cycle Sport Groningen om tot wederopzegging de contributie automatisch te innen. De contributie wordt 1 maal per jaar geïnd, na inning heb je 56 dagen de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.Voorletters *
Voornaam *
Tussenvoegsel    
Achternaam *
Straat *
Huisummer *  Toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Geslacht *
Nationaliteit *
Geboortedatum *
Mailadres *
Telefoon *
IBAN rekeningnummer *
Tenaamstelling rekening *
Opmerking