Sponsormogelijkheden

Sponsoren zijn zeer belangrijk om de vereniging voldoende armslag te geven om activiteiten te organiseren. Binnen Cycle Sport Groningen willen we graag zodanig met sponsoren omgaan dat de sponsoring niet ophoudt bij het leveren van een zak geld, maar er zowel voor de sponsor als voor de vereniging meerwaarde ontstaat. We hebben daarom een aantal uitgangspunten met betrekking tot sponsoring.

Onafhankelijkheid

Het algemene uitgangspunt is dat de vereniging zoveel mogelijk onafhankelijk moet zijn van sponsoring. Om die reden zorgt het bestuur dat er voldoende financiële reserve is om het eventueel wegvallen van een sponsor op te kunnen vangen. Daarnaast zijn de primaire activiteiten van de vereniging, zoals het verzorgen van trainingen en deelname aan wedstrijden en cyclo’s zodanig begroot dat deze uit contributiebijdragen betaald kunnen worden.
Dat neemt niet weg dat sponsorbijdragen wel een wezenlijk onderdeel van de begroting vormen. Dankzij de sponsorbijdragen kan de vereniging diverse extra’s bieden zoals clinics, trainingskampen en clubkleding tegen een gereduceerd tarief en soms zelfs gratis.

Continuïteit

Een ander uitgangspunt is dat we hechten aan continuïteit in sponsoring. We hebben liever een minder grote sponsor die zich voor een aantal jaren aan de vereniging wil binden dan een grotere sponsor voor een korte periode. 

Gedeelde visie

Een derde peiler in het sponsorbeleid is dat de vereniging en de sponsor bij elkaar moeten passen. Cycle Sport Groningen staat voor een ontspannen vereniging waarbinnen ruimte is voor breedtesport en persoonlijke topprestaties. De vereniging richt zich voornamelijk op wedstrijdrijders op amateur-niveau en op cyclorijders. Het segment daarboven (de elite-renners) en daaronder (de toerders) zijn welkom binnen de vereniging maar vormen geen specifieke aandachtsgroep. Verder is kenmerkend voor de vereniging dat we door middel van gerichte trainingen alle leden faciliteren om zoveel mogelijk uit hun persoonlijke potenties te halen. Niet iedere fietser zal een topwielrenner worden, wel kan iedere fietser de optimale prestaties bij zijn of haar eigen niveau opzoeken. Cycle Sport Groningen biedt daarvoor de mogelijkheden.

De sponsoren die we zoeken moeten zich in deze aanpak kunnen herkennen. Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met Lyke Rots, voorzitter Cycle Sport Groningen.

Onze sponsoren